Witamy Państwa na stronie Fabryki Wiedzy :)

 

Zapraszamy do AKADEMII „FABRYKA WIEDZY” oferującej indywidualne zajęcia przygotowujące do wszystkich poziomów egzaminacyjnych:.

  • egzaminu maturalnego;
  • egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego;


Akademia działa przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, które objęło swoim 
patronatem merytorycznym Fabrykę Wiedzy.

kazik-logo-mini

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kadra pedagogiczna Fabryki Wiedzy posiada najwyższe kompetencje i doświadczenie edukacyjne. Nasi nauczyciele:

  • są certyfikowanymi egzaminatorami;
  • posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i mianowanego (oraz wieloletni staż pracy w szkole);
  • posiadają znaczący dorobek zawodowy, w tym wielu laureatów olimpiad i finalistów konkursów przedmiotowych.

Zarówno licealiści jak i uczniowie szkół podstawowych/gimnazjalnych, wymagają odpowiednich, zindywidualizowanych form nauczania i przygotowania do egzaminów. Doświadczenie naszych nauczycieli oraz przyjazna atmosfera pozwolą uzupełnić i utrwalić materiał omawiany w szkole, nadrobić zaległości, poprawić oceny z wybranych przedmiotów oraz skutecznie przygotować się do nadchodzących egzaminów.

Zapewniamy możliwość nauki

  • indywidualnej (korepetycji) dla osób, które wymagają indywidualnego podejścia (max 2 osoby);
  • materiału wybiegającego znacznie poza standardowy zakres (uczestnicy olimpiad).

Nasza oferta edukacyjna pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania dla każdego ucznia i znacznie podwyższa skuteczność procesu edukacji, a tym samym gwarantuje dobry wynik podczas egzaminów. Poszczególne partie materiału będą podsumowywane w formie wewnętrznych testów kompetencji w oparciu o przykładowe arkusze egzaminacyjne, z uwzględnieniem zasad obowiązujących na rok szkolny 2018/2019. Zajęcia prowadzone są według autorskich programów, zgodnych z podstawą programową oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.

 

ZAPRASZAMY – Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES!!